این وب سایت و محصولات آن صرفا متعلق به هنر چوب بوده و هیچگونه وابستگی به شرکت، سازمان و نهاد خاصی ندارد.